Jeroen Redel Tuinontwerp

visie en werkwijze

Welkom bij Jeroen Redel Tuin- en landschapsontwerp.

Op deze website vindt u enkele voorbeelden van tuinen die ik de afgelopen jaren ontworpen heb voor zeer uiteenlopende personen en locaties. Sommige tuinen zijn vooral statig, andere lieflijk en bloemrijk, sommige zijn ingetogen, andere uitbundig. Soms waren er redenen om een tuin als een hortus conclusus van de omgeving af te zonderen; soms kon de tuin opgaan in het omliggende (stedelijk) landschap en werd daarmee het landschap een onderdeel van de tuin.

De ontwerpen zijn steeds afgestemd op de specifieke situatie, rekening houdend met de wensen van de bewoners en met de mogelijkheden van de locatie; de grondsoort, de hoeveelheid licht, de omringende beplanting en bebouwing. Wat constant is, is de aandacht voor de ruimtelijke beleving van de tuin en een streven naar groene en duurzame oplossingen. Op elke plek kan een prachtige tuin worden gemaakt door optimaal gebruik te maken van de lokale omstandigheden en de beplanting daarop af te stemmen.

Een groene, levende tuin vormt meestal een prettigere ruimte dan een tuin met voornamelijk hout en stenen. Er is meer te zien, het klimaat is er beter - minder heet in de zomer, minder koud in de winter -, de tuin is regenbestendig, goedkoper in aanleg en in alle opzichten beter voor het milieu. Een soortenrijke beplanting maakt dat een tuin in alle seizoenen voor het oog aantrekkelijk is en in verschillende perioden voedsel en beschutting biedt voor vogels, vlinders, hommels, bijen en ander dierenleven. En bovendien: een weelderig beplante tuin, mits goed ontworpen en goed aangelegd, vraagt veel minder onderhoud dan meestal wordt verondersteld.

In een goed ontwerp worden keuzen gemaakt. Een aantrekkelijke tuin ontstaat vooral door de tuin primair als ruimte te bezien en door de tuin een eenduidige sfeer te geven waarbinnen een zekere eenheid en rust kan ontstaan. Zelfs in kleine tuinen kan zo, met een praktische ruimtelijke indeling en goed uitgekiende beplanting, een gevoel van ruimte worden gecreëerd.

Een goed ontwerp levert u jaren lang heel veel extra tuinplezier op. Met een goede keuze van verharding en beplanting bespaart u zich bovendien veel kosten tijdens en na de aanleg van de tuin. De kosten van een tuinontwerp beslaan hooguit 5 à 10% van de totale kosten die met de tuinaanleg zijn gemoeid. Een goed en onafhankelijk tuinontwerp betaalt zich op termijn dus ruimschoots terug.

Een goed ontwerp moet ook goed worden uitgevoerd. Daarom blijf ik, indien gewenst, na de ontwerpfase met raad en daad betrokken bij de aanleg en het onderhoud van de tuin. Kleinere projecten kan ik als hovenier voor u, of in samenwerking met u, uitvoeren. Grote projecten worden meestal uitbesteed aan gespecialiseerde grondwerkers, stratenmakers, aannemers of hoveniers. Bij grote en kleine projecten kunt u mij de levering van de beplanting en het aanplanten laten verzorgen. Zo krijgt u altijd de juiste plant op de juiste plaats.

Jeroen Redel
Tuin- en Landschapsontwerp


J.M. Coenenstraat 20 (3)
1071WH Amsterdam

(020) 682 17 04
Vermeld in uw mail a.u.b. uw telefoonnummer en woonplaats.

K.v.K. 34201260