werkwijze

Bij een eerste bezoek kom ik bij u langs om de tuin te bekijken en alle wensen te inventariseren. Tijdens dat gesprek komen ook de kosten aan de orde die u bij de aanleg of renovatie van de tuin kunt verwachten. Vervolgens maak ik een inschatting van het aantal uren dat ik denk nodig te hebben om tot een gedegen ontwerp of advies te komen. Op grond daarvan ontvangt u daarna een kostenraming of offerte voor de fase van het (schets)ontwerp.

Gewoonlijk beslaan de kosten van een tuinontwerp slechts zo'n 5 à 10% van de totale kosten die met de tuinaanleg of -renovatie zijn gemoeid. Een goed en onafhankelijk tuinontwerp staat daarom niet alleen garant voor heel veel extra tuinplezier, het betaalt zich ook ruimschoots terug.

Nadat de tuin is opgemeten en gefotografeerd, ga ik aan de slag om een schetsontwerp te maken. Zo'n ontwerp omvat een plattegrond en een grove indicatie van de te gebruiken beplanting, (half)verharding en andere materialen. Tijdens een tweede bezoek wordt het schetsontwerp uitgebreid toegelicht en besproken aan de hand van tekeningen, foto's en stalen. Hierna kan het schetsontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp, waarin alle afmetingen en technische details staan gespecificeerd die nodig zijn om het tuinontwerp uit te (laten) voeren.