Werkwijze

Na telefonisch vooroverleg kom ik bij u langs om de tuin te bekijken en alle functionele en esthetische wensen en mogelijkheden te inventariseren. Vervolgens maak ik een inschatting van het aantal uren dat ik denk nodig te hebben om tot een gedegen ontwerp of advies te komen. Op grond daarvan ontvangt u een kostenraming of offerte voor de fase van het schetsontwerp.

De kosten van een tuinontwerp beslaan gewoonlijk slechts zo'n 5 à 10% van de totale kosten die met de tuinaanleg of -renovatie zijn gemoeid. Een goed en onafhankelijk tuinontwerp betaalt zich dan ook ruimschoots terug door slimme, duurzame keuzes op gebied van planning, beplanting, bestrating en uitvoering. En bovenal staat een goed ontwerp natuurlijk garant voor heel veel extra tuinplezier.

Nadat ik de tuin heb opgemeten en gefotografeerd, ga ik aan de slag om een schetsontwerp te maken. Zo'n ontwerp omvat een plattegrond en een overzicht van de te gebruiken beplanting, (half)verharding en andere materialen. De bespreking van het schetsontwerp vindt meestal plaats via een uitgebreid online overleg. Op die manier is het eenvoudig om plattegronden, tekeningen en foto's te delen.

Indien nodig kunnen onderdelen nog worden uitgewerkt in een definitief ontwerp, waarin alle afmetingen en technische details staan gespecificeerd die nodig zijn om het tuinontwerp uit te (laten) voeren. Wat die "tweede fase" van het definitief ontwerp precies behelst, verschilt erg van project tot project. Soms zijn er technische tekeningen nodig van vijvers, trappen, grondkeringen, schuurtjes, pergola's, hekwerken of tuinmeubilair. Maar bij simpele projecten zijn er met de fase van het definitief ontwerp gewoonlijk nauwelijks tijd en kosten gemoeid.

Een tuin moet niet alleen goed worden ontworpen maar daarna ook goed worden aangelegd. Afhankelijk van de locatie, de aard en de omvang van de werkzaamheden help ik om de meest geschikte uitvoerder voor de werkzaamheden te vinden. In verschillende regio's werk ik samen met verschillende gerenommeerde grondwerkers en hoveniersbedrijven. Indien gewenst voor ik de regie over de uitvoering en zorg ik ervoor dat het gewenste resultaat ook wordt bereikt.

Omdat de beplanting die ik gebruik, vaak behoorlijk complex is en zeker niet altijd even gemakkelijk verkrijgbaar, lever ik gewoonlijk de beplanting zelf en verzorg ik ook de aanplant. Op die manier gaat niet onnodig tijd verloren aan het maken van gedetailleerde beplantingsplannen die door anderen moeilijk zijn uit te voeren. Zo zijn de lijnen kort, krijgt u planten van de beste kwaliteit en komt gegarandeerd de juiste plant op de juiste plaats.