Visie

Op elke plek kun je een prachtige tuin maken als je optimaal gebruik maakt van de lokale omstandigheden; de grondsoort, de architectuur, de geschiedenis en het karakter van de locatie.

Een tuin moet in de eerste plaats vooral als ruimte worden bezien. De vorm en textuur, van zowel beplanting als bouwkundige elementen, bepalen tezamen de sfeer van de tuin. Ook in kleine tuinen kan er met een heldere ruimtelijke indeling een gevoel van ruimte worden gecreëerd. En als je zo'n ruimte combineert met uitbundige beplanting, dan ontstaat er een heel levendige tuin waarin een ondertoon van eenheid en rust aanwezig blijft. Dat vergt vooral dat er keuzen worden gemaakt en juist daarin ligt de belangrijkste opgave voor de ontwerper. Diens taak is het om de wensen van de klant en de mogelijkheden van de locatie met elkaar in overeenstemming te brengen.

Een levende tuin vormt een veel aangenamere ruimte om in te verblijven dan een tuin die voornamelijk bestaat uit dood hout en stenen. In een groene tuin valt altijd wat te beleven. Het klimaat is er beter: minder heet in de zomer, minder koud in de winter en een groene tuin is automatisch "regenbestendig", d.w.z. bestand tegen de extreme regenval die steeds vaker vóórkomt. In een duurzame tuin wordt zo min mogelijk beton en tropisch hardhout gebruikt, er wordt geen turf en geen kunstmest aangesleept en de grond wordt zo min mogelijk verstoord.

Een soortenrijke beplanting maakt een tuin in alle seizoenen aantrekkelijk voor het oog en biedt het hele jaar door voedsel en beschutting aan vogels, vlinders, hommels, bijen, egels en ander dierlijk leven. Tegelijk beschermt die diversiteit uitstekend tegen ziekten en plagen. Vergelijk dat eens met een tuin die uitsluitend uit buxushaagjes of dakplatanen bestaat. Bovendien is zo'n weelderig beplante tuin - mits natuurlijk goed ontworpen en goed aangelegd - ongelofelijk onderhoudsarm. Een goede border of een vak met bodembedekkers vergt minder onderhoud dan een harde oppervlakte van bestrating die regelmatig moet worden schoongespoten en onkruidvrij gemaakt.